Sołectwa i Osiedla:

 • Bargły (655 osób)
 • Brzeziny Kolonia (626 osób)
 • Brzeziny Nowe (553 osób)
 • Huta St. B - Osiedle (1291 osób)
 • Huta St. B - Wieś (532 osób)
 • Huta Stara A (563 osób)
 • Kolonia Poczesna (1057 osób)
 • Korwinów (535 osób)
 • Mazury (167 osób)
 • Michałów (296 osób)
 • Nierada (1127 osób)
 • Nowa Wieś (624 osób)
 • Poczesna (790 osób)
 • Słowik (887 osób)
 • Wrzosowa (1971 osób)
 • Zawodzie (1070 osób)
 
 
Mapa_Polski
 

Informacja o zagospodarowaniu przestrzennym gminy Poczesna w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 13 lipca 2009 roku orzekł nieważność uchwały Rady Gminy Poczesna nr 214 /XXXIV/06 z dnia 2 marca 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 71/06, poz. 2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Poczesna w dniu 2 września 2009 roku złożył skargę kasacyjną od powyższego wyroku. W dniu 18 stycznia 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Orzeczenie WSA w Gliwicach stało się prawomocne. Wobec powyższego Gmina Poczesna nie posiada Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie Rada Gminy Poczesna podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia nowego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt, po wyłonieniu wykonawcy planu, ogłosi w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i w sołectwach, a także na stronie internetowej gminy Poczesna, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
Po ukazaniu się obwieszczenia będzie można składać wnioski do nowego planu.Do czasu uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycje oraz podziały działek mogą być dokonywane po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Co było przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały?

WSA w Gliwicach orzekł nieważność uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albowiem stwierdził naruszenie trybu sporządzenia planu określonego w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tryb sporządzania planu jest to szereg kolejnych i sformalizowanych czynności określonych w wymienionym art. 17, koniecznych do przeprowadzenia
z zachowaniem kolejności tam wskazanej, prowadzących do uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (M.p.z.p.).
WSA stwierdził, że po uchwaleniu M.p.z.p. tekst uchwały Rady Gminy został zmieniony i zmiany te miały charakter zmian merytorycznych, a nie tylko redakcyjnych.
W dokumentacji Urzędu Gminy przez trzy lata nie odnaleziono projektu uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który był podstawą jego uchwalenia. Z protokołu sesji Rady Gminy wynika m.in., że przedmiotowa uchwała miała 123 paragrafy, a tekst uchwały przesłanej Wojewodzie Śląskiemu miał 126 paragrafów.

Kto ponosi za to odpowiedzialność?

O dalszym postępowaniu w tej sprawie będziecie Państwo informowani na bieżąco.
Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof UjmaWyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach - Uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

II OSK 1735/09 - Wyrok NSA


Powrót
 

| Start | O Gminie | Urząd Gminy | Informator | Dokumenty |

© Urząd Gminy Poczesna© 2007 InterPRYM
Odwiedzin 2015-05-29: 372
Odwiedzin ogółem: 623856
 
 
Gosuj na Gmin Poczesna
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
ZAMKNIJ